img

Date : 2024-04-03สวยสุดอาเซียน !! สนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิก กัมพูชา อวดโฉมหลังติดตั้งเก้าอี้เสร็จสมบูรณ์

สวยสุดอาเซียน !! สนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิก กัมพูชา อวดโฉมหลังติดตั้งเก้าอี้เสร็จสมบูรณ์

เก้าอี้สวยสุดย่านอาเซียน !!!

กัมพูชา อวดโฉมใหม่ สนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิก พนมเปญ กัมพูชา

หลังมีการติดตั้งเก้าอี้ที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ เตรียมใช้จัดการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ระดับประเทศและนานาชาติ

ซึ่งสนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิก ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ได้ทำการติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง ตามมาตรฐาน FIFA และ AFC เป็นที่เรียบร้อย

 

 

http://upzeed.com/ds/source/2024/3/IMG_7530.jpg?1712083996606

http://upzeed.com/ds/source/2024/3/IMG_7531.jpg?1712084010165

http://upzeed.com/ds/source/2024/3/IMG_7533.jpg?1712084022198

http://upzeed.com/ds/source/2024/3/IMG_7532.jpg?1712084033857


 
Date : 2024-04-03