img

Date : 2024-04-03ด่วน !! แฟนบอลไทยอดดูฟรี "ฟุตบอลโลก" กสทช. ลงมติถอดออกจากกฎ

ด่วน !! แฟนบอลไทยอดดูฟรี "ฟุตบอลโลก" กสทช. ลงมติถอดออกจากกฎ

รายงานข่าวใหญ่ กสทช. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

จากการประชุม บอร์ด กสทช. ล่าสุด มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ 7 เสียง

เห็นควรให้ถอนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ออกจากประกาศหลักเกณฑ์ มัสต์แฮฟ (Must Have)

ซึ่งมีการเปิดเผยว่า สาเหตุที่ตัดฟุตบอลโลกออก เพราะมีมูลค่าทางการตลาดชัดเจน และเป็นประเภทกีฬาที่มีปัญหามาโดยตลอด

จากมติ 7 เสียง ที่ถอดกีฬาประเภทนี้ออกจากกฎ Must have จะมีผลทันที ระหว่างนี้อยู่ขั้นตอนเพื่อรอการประกาศชัดเจน

 

 

สำหรับกฏมัสต์แฮฟ (Must Have) หรือ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555

กำหนดให้รายการถ่ายทอดสดกีฬา 7 รายการ ประกอบด้วย 1.ซีเกมส์ 2.อาเซียนพาราเกมส์ 3.เอเชียนเกมส์ 4.เอเชียนพาราเกมส์ 5.โอลิมปิกเกมส์ 6.พาราลิมปิกเกมส์ 7.ฟุตบอลโลก

ทั้งนี้มีกฎควบคู่กันคือ มัสต์ แครี่ (Must Carry) ที่ผู้ถือลิขสิทธิ์จะต้องให้ผู้ชมได้รับชมผ่านทางทุกแพลตฟอร์ม


 
Date : 2024-04-03