img

Date : 2023-11-28ด่วน !! แบโผรายชื่อทีมงาน "วรงค์ ทิวทัศน์" ผู้ท้าชิงตำแหน่ง "นายกสมาคมฟุตบอลไทย"

ด่วน !! แบโผรายชื่อทีมงาน "วรงค์ ทิวทัศน์" ผู้ท้าชิงตำแหน่ง "นายกสมาคมฟุตบอลไทย"

แบโผรายชื่อทีมงาน วรงค์ ทิวทัศน์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอล

เซอร์ไพรส์ "ลีซอ" ธีรเทพ วิโนทัย กองหน้าระดับตำนานทีมชาติไทย นั่งตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักกีฬาอาชีพ


อุปนายก
1. นายยรรยง อัครจินดานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามูลค่าทางการตลาด
2. นายวราวุธ เจนธนากุล
ผู้เชี่ยวชาญมูลค่าการถ่ายทอดสด การจัดการคอนเท็นต์
3. ดร.อนุชิต กุลวานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนกีฬา
4. อุปนายกฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด
5. อุปนายกฝ่ายการเงิน
กรรมการกลาง
1. นางสาวธีรณา เศรษฐสมภพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการปรับปรุงโครงสร้างบริษัท เพื่อนนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการให้คำแนะนำการลงทุนสำหรับนักลงทุนส่วนบุคคลรายใหญ่
2. ผศ.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในมิติที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3. นายพงษ์กฤษณ์ โอถาวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงานระดมทุน
4. ดร.วิศิษฐ์ กาญจโนภาศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกีฬา
5. นายธีรเทพ วิโนทัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
6. ศ.ดร.นพดล ร่มโพธิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพองค์กร
7. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการก้าวข้ามขีดจำกัดขององค์กร ด้านการเชื่อมต่อภาคประชาชนและภาคสังคม หน่วยงานรัฐกับท้องถิ่นและภาควิชาการ การคลี่คลายความขัดแย้ง
8. ผศ.ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรมกีฬา
9. ตัวแทนสโมสรไทยลีก 1
10. ตัวแทนสโมสรไทยลีก 2
11. ตัวแทนสโมสรไทยลีก 3
12. ตัวแทนฟุตบอลสมัครเล่น
13. ตัวแทนฝ่ายผู้ตัดสิน
ที่ปรึกษา/คณะทำงาน
1. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
2. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุกิจ
3. ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

 

 

http://upzeed.com/ds/source/2023/10/IMG_2426.jpg?1701159906018


 
Date : 2023-11-28