img

Date : 2023-03-30ไทยว่าไง! VFF เปิดสาเหตุ "เวียดนาม" รับเจ้าภาพ AFFU23 ไม่ได้

ไทยว่าไง! VFF เปิดสาเหตุ "เวียดนาม" รับเจ้าภาพ AFFU23 ไม่ได้ !!!

ASEAN FOOTBALL รายงาน เวียดนาม รับเจ้าภาพ AFF U23 Championship 2023 ไม่ได้

สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) ปฏิเสธที่จะจัดการแข่งขัน AFF U23 Championship 2023 เนื่องจากการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจะตรงกับเวลาของ V.League

ก่อนหน้านี้ เวียดนามและไทยเป็นสองประเทศที่เสนอโดยสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) ให้เป็นเจ้าภาพ AFF U23 Championship 2023

 

 

 

http://upzeed.com/ds/source/2023/1/5AFACA2F-CFE6-4FA9-ABF8-B2DD3071B922.jpg?1680150435900


cr ภาพ ASEAN FOOTBALL

 
Date : 2023-03-30