img
ไทยว่าไง! VFF เปิดสาเหตุ "เวียดนาม" รับเจ้าภาพ AFFU23 ไม่ได้

Date : 2023-03-30ไทยว่าไง! VFF เปิดสาเหตุ "เวียดนาม" รับเจ้าภาพ AFFU23 ไม่ได้ !!!

ASEAN FOOTBALL รายงาน เวียดนาม รับเจ้าภาพ AFF U23 Championship 2023 ไม่ได้

สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) ปฏิเสธที่จะจัดการแข่งขัน AFF U23 Championship 2023 เนื่องจากการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจะตรงกับเวลาของ V.League

ก่อนหน้านี้ เวียดนามและไทยเป็นสองประเทศที่เสนอโดยสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) ให้เป็นเจ้าภาพ AFF U23 Championship 2023

 

 

 

http://upzeed.com/ds/source/2023/1/5AFACA2F-CFE6-4FA9-ABF8-B2DD3071B922.jpg?1680150435900


cr ภาพ ASEAN FOOTBALL

 
Date : 2023-03-30